Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง จัดกิจกรรมพลังหญิง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง ได้จัดกิจกรรมพลังหญิง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งวิทยากรได้ทำการให้ความรู้ในการผลิตน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผลิตน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้เองอย่างชำนาญ เป็นการนำเอาความภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีความรู้ความสามารถในการต่อยอดอาชีพเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน