Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดัสก์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดัสก์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ ต้อนรับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานเอกชน และตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ตำบลพะตง ในการประชุมเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพะตง ครั้งที่ 2/2562 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน