Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ตามคำขวัญที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภายในงานได้จัดกิจกรรมและเกมให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวทางนโยบายกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน