Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส แบ่งปันน้ำใจ เข้าเยี่ยมน้องๆ ณ ศูนย์เด็กพิการบ้านบูเกะปาลัส

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้จัดการโรงงานและตัวแทนพนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ลงพื้นที่ศูนย์เด็กพิการบ้านบูเกะปาลัส อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดโครงการรินน้ำใจเพื่อน้องเด็กพิการครั้งที่ 4 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับทางศูนย์ฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมอีกด้วย

จากนั้นได้เริ่มกิจกรรมสันทนาการและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ในศูนย์ฯ อีกด้วย ตามแนวทางของบริษัทศรีตรังฯ ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน