Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ จัดทำสนามแบดมินตันและมอบอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำสนามแบดมินตันและมอบอุปกรณ์กีฬาให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีสถานที่พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำหรับเล่นแบดมินตัน  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองฆ้องคำ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ และชาวบ้านได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ตามแนวทางนโยบายกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน