Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย เดิน วิ่ง ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้ากิจกรรมฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมมีภูมิคุ้มกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องและตักเตือนเพื่อนที่มีความเสี่ยงได้อีกด้วย ตามแนวทางกลุ่มบริษัทที่พร้อมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน