Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์สำหรับครัวเรือน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา จัดอบรมการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน ภายใต้โครงการพลังหญิง โดยมีพนักงานและกลุ่มแม่บ้านจากบ้านเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิชัย เลี่ยมกัตรา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์นั้น สามารถทำได้เองภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือใช้เป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ในครัวเรือนอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวชุมชนให้มีความรู้ความสามารถอย่างยั่งบืน