Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ส่งต่อของใช้จำเป็นให้พนักงานกรีดยาง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนพนักงาน บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นที่รวบรวมมาจากพนักงานภายในบริษัท เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวของพนักงานกรีดยา แปลงร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น