Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันรัก มอบของใช้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ ผู้บริหาร บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด นำทีมพนักงานลงพื้นที่มอบเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของบริษัท ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น