Sustainability Acitivity

 

Social

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร สนับสนุนของรางวัลงานกีฬาสีเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ และโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่ามีความอยู่อย่างยั่งยืน