เป้าหมายของเราคือ ส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องและตอบโจทย์การใช้งานให้กับทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นงานทางการแพทย์ อาหาร และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ โดยเรามีทีมงานวิจัยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบสู่การคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

พวกเรามุ่งวิจัยสู่หัวใจของวัตถุดิบ

พวกเราเชื่อว่าหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเริ่มจากวัตถุดิบ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ความสำคัญด้วยการลงทุนตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ต้นยางพารามาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกยางพารา เพื่อให้ได้น้ำยางธรรมชาติที่มีปริมาณโปรตีนต่ำและมีคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งต่อให้กับโรงงานถุงมือยาง STGT ของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่วัตถุดิบน้ำยางธรรมชาติที่เราใส่ใจดูแลเท่านั้น เรายังใส่ใจถึงคุณภาพของยางไนไตรล์ (ยางสังเคราะห์) ด้วย เราจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตของเราและนำมาทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกๆ ยางอะคริโลไนไตรล์บิวตะไดอีน หรือยางไนไตรล์ นั้นได้มาตรฐานของ STGT

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้เรามีทีมวิศวกรที่สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องจักรและออกแบบการผลิตถุงมือยางที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน โดยกระบวนการผลิตของเรามีความยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจเรื่องคุณภาพในการปกป้องมือได้สูง ซึ่งสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของเราได้ทั่วโลก

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงแค่คนเท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึงสำหรับทุกชีวิตบนโลกที่สวยงามอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”

ใบรับรองและรางวัลต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานจากความเชี่ยวชาญและเป้าหมายทั้งหมดในการสร้างธุรกิจถุงมือยางแบบยั่งยืน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับใบรับรอง ประกาศนียบัตร และรางวัลต่างๆ มากมายจากหลากหลายสาขาและด้านต่างๆ

Factory Management Certificates
Product Certificates (Medical)
Product Certificates (Industrial)
Sustainability Certificates