กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ในนามของ ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่รัฐบาลไทยโดยมี นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554