Company Activities

News & Update

 

Company Activities

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีการทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มอบของขวัญให้กับพนักงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย