Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ตามคำขวัญที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ภายในงานได้จัดกิจกรรมและเกมให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ อาทิเช่น เกมตัวต่อน้องศรีตรัง, เกมจิ๊กซอว์คำขวัญวันเด็ก, ปลอกกระดาษสวมดินสอน้องศรีตรัง, ปาเป้ามหาสนุก และมงกุฎน้องศรีตรัง เป็นต้น พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวทางนโยบายกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน