Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดเสวนา “สื่อมวลชนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ภาค 2, 4 และ 5 จำนวน 60 ท่าน เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทศรีตรังฯ ภายใต้การเสวนา “สื่อมวลชนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทศรีตรังฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้และเป็นส่วนที่ช่วยเสริมสร้างความสงบสุขให้จังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจชุมชน โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน