Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี จัดงานกีฬามหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ได้จัดงานกีฬามหาสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ภายใน  ภายในงานได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดเปิดตัวนักกีฬา จากนั้นจึงได้เริ่มแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยพี่น้องชาวศรีตรังต่างให้ความร่วมมือแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคนเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งตรงตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมประเพณีไทย ใส่ใจ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงาน