Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จัดกิจกรรม “ถนนสะอาด สัญจรปลอดภัย” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จัดกิจกรรม “ถนนสะอาด สัญจรปลอดภัย ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง” ครั้งที่ 3 บริเวณถนนรอบโรงงาน เพื่อปรับให้ถนนมีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และทำให้ถนนบริเวณรอบโรงงานน่ามองมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนโดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน