Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ต้อนรับเอกอัครราชทูตพิเศษ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ต้อนรับ นางซะอีดะฮ์ มุนา ตัสนีม (H.E. Ms. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอุตสาหกรรมยางพารา ณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส โดยมี นางพาดีเมาะ สะดีนามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมให้การต้อนรับอีกด้วย

โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเป็นผู้ผลิตยางพาราชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่น และผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน