Company News

News & Update

 

Company News

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว นำโดยผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนสาขาสระแก้ว และได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวตามโครงการ “Happy Home ปลูกผักสวนครัว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป