Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่1 โดยมีพนักงานภายในบริษัทได้ร่วมกันกวนข้าวอาซูรอตามประเพณีของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง "อาซูรอ" มีความหมายว่า การผสมผสานรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้มากวนรวมกัน ทั้งคาวและหวาน

โดยพนักงานต่างช่วยกันกวนอาซูรอคนละไม้คนละมือ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หลังจากทำเสร็จแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานและชาวชุมชนได้รับประทานร่วมกัน โดยประเพณีนี้จะเริ่มในเดือนแรกตามปฏิทินของศาสนาอิสลาม คือ ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ยืนหยัดในการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืน