Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง”

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่ทางแพทยสภาจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย

ซึ่งเหล่านักวิ่งของโครงการหมอชวนวิ่งจะวิ่งผ่านทางหน้าบริษัทเพื่อมุ่งไปสู่จังหวัดปัตตานี ทางบริษัทศรีตรังฯ จึงได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน