Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกคนให้มีความแข็งแรง

โดยคณะแพทย์เริ่มสอบถามปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของพนักงาน ตรวจความดัน ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประกันสังคมและความรู้เรื่องสุขภาพ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ดูแลใส่ใจพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น