Company News

News & Update

 

Company News

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชุมชน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิคในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันและมีสุขภาพที่ดี ศรีตรังขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมของชุมชน