Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่ชุมชน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมศรีตรังห่วงใย ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ 4 โดยมีชาวชุมชนจากบ้านถ่อนน้อยและบ้านตูมบ้านหนองไผ่คำ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างหนาแน่น โดยภายในงานได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวัฒนา ทั้งยังมีการตัดผมฟรี มอบเมล็ดพันธ์ผักเพื่อเพาะปลูก และการมอบของขวัญให้กับชาวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่จะก่อให้เกิดความสุขในการอาศัยอยู่ร่วมกัน