Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมแข่งขันกีฬาชุมชน กีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชน กีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562 ณ สนามเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันกีฬาปิดตาจับเป็ด วิ่งกินวิบาก ตีกอล์ฟคนจน ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน โหม่งตอปิโด ลากตอกหมาก และวิ่งไม้ผลัด ส่วนในช่วงบ่ายทำการแข่งขันแย้ลงรู ตีล้อยาง วิ่งกระสอบ งูหวงไข่ โยนไข่ เดินตะขาบ และโยนน้ำ ซึ่งทางบริษัทศรีตรังฯ สาขาสุราษฎร์ธานี ยังได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมแข่งกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ทำการมอบน้ำดื่มศรีตรังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มหลังจากได้แข่งขันกีฬาเสร็จแล้ว ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย โดยมุ่งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของพนักงานให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน