Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ มอบถุงมือยางให้สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต บริเวณอาคารปาร์คเวนเชอร์ เพลินจิต

ทั้งนี้ ได้มีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรังอย่างยั่งยืน