Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 คุณธีระชัย ไชยศร ผู้จัดการโรงงานบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน นำน้ำดื่มศรีตรัง กาแฟ และผ้าเย็น มอบให้กับหน่วยบริการประชาชน (ถนนตรัง-สิเกา) พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่ามีความอยู่อย่างยั่งยืน