Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย จัดกิจกรรมภายในต้อนรับวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ได้มีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยเริ่มจากกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของบริษัท จากนั้นจึงได้มีการละเล่นน้ำตามประเพณีดั่งเดิมของวันสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่เล็งเห็นความสุขของพนักงานภายในบริษัทแลพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน