Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ร่วมมอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าจุดตรวจคัดกรอง COVID-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ลงพื้นที่บ้านแก้ง สภ.เขาสิงโต ภ.จว. สระแก้ว เพื่อมอบน้ำดื่มศรีตรังให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อ COVID-19 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน