Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการและขาดแคลน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนอย่างเต็มใจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนอย่างยั่งยืน