Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด และอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยร่วมกันปลูกไผ่หวาน จำนวน 120 ต้น ปล่อยปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก 6,000 ตัว ลงบ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนที่เลิกใช้มานานกว่า 10 ปี ณ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อนำพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของโรงงานมาสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 125 คน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนอย่างยั่งยืน