Company News

News & Update

 

Company News

รับเบอร์แลนด์ ลงพื้นที่ชุมชน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ 2560 พนักงานจิตอาสาจาก บริษัท รับเบอร์แลนด์ จำกัด สาขาหาดใหญ๋ ลงพื้นที่เขตชุมชนตำบลพะตง เพื่อมอบถุงมือยางทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำเกลือ กระดาษทิชชู่ สำลี เป็นต้น ให้กับผู้ป่วยในชุมชนที่มีฐานะยากจน เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน