Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 6,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และช่วยในการจัดระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวพี่น้องชาวศรีตรังต่างร่วมแรงร่วมใจกับชาวชุมชนในการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันตามหลักศรีตรังที่ห่วงใยในการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและมุ่งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน