Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ชุมชน จัดกิจกรรม Happy Sritrang สร้างสุขด้วยการให้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ลงพื้นที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้ปกครองและน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อมอบถุงยังชีพที่ประกอบด้วย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้มีคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับชาวชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน