Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตัวแทนพนักงานจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ลงพื้นที่ หมู่บ้านปอนด์ทองตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ในการทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าริมทาง และเก็บขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนโดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน