Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส มอบถุงยังชีพศรีตรังแก่ชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลุโบะบือซา ลงพื้นที่บ้านยาโงะ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำเกลือ กระดาษทิชชู่ สำลี เป็นต้น และน้ำดื่มศรีตรังให้กับครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน