Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณพรชัย ไพยศาล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี พร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านโก่ย ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน