Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ฉีดพ่นทำความสะอาดโรงงาน ป้องกันโควิด-19

เมื่อวัน 24 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและการเช็ดทำความสะอาดภายในโรงงานและบ้านพักพนักงาน โดยเฉพาะในอาคารที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย ห้องน้ำ หรือแม้แต่บริเวณพื้นที่เปิดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไวรัส ทั้งยังขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน