Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ มอบถุงยังชีพช่วยชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ มอบถุงยังชีพให้กับนายภานุมาศ ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ ณ วัดสนธ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยถุงยังชีพดังกล่าวจะนำไปให้กับผู้ที่เข้ารับการกักตัวและเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดภาวะวิกฤตและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเคียงคู่สู้โควิด เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน