Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไทยจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการส่งมอบน้ำดื่มศรีตรัง จำนวน 300 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ ฉีดวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย