Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันรัก มอบของใช้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันรัก เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น อาหาร นม น้ำผลไม้ เสื้อผ้า ของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น ให้กับพนักงานกรีดยางที่พักอยู่ในบ้านพักพนักงานของบริษัท ประจำแปลงแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น