Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด (มหาชน) หรือ STA สาขานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อให้สอดรับกับนโยบายโครงการศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทนรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูทิพลราชวรางกูรฯ และจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสดชนิดต่างๆ รวมไปถึงของพื้นเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและชาวบ้านในบริเวณชุมชนมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาประหยัด ทั้งยังเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืน