Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดกิจกรรม Happy Society

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA สาขานราธิวาส จัดกิจกรรม Happy Society หรือองค์กรสังคมดี ร่วมกันทาสีรั้วกับชาวบ้านในชุมชน ณ มัสยิดบ้านบาโงกำปงปีแซ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและรอบบริเวณมัสยิด รวมไปถึงพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในชุมชนให้ดูดี สะอาดตาและน่ามอง สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ต้องการให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยส่งเสริมความสามัคคีสร้างความสุขแก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน