Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เข้ารับรางวัลโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีพอเพียง ณ กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โดยผู้เข้ารับรางวัลได้แก่ นางพลอยชมพู นิแม พนักงานข้อมูลฝ่ายผลิต บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ซึ่งรางวัลในครั้งนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่าสถานประกอบกิจการมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานได้ยอดเยี่ยมและยั่งยืน ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศความภาคภูมิใจและปีติยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง