Company News

News & Update

 

Company News

STA คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factorysv+ ) ยกระดับมาตรฐาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ หรือ STA เข้ารับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factorysv+) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการพลังงาน, การจัดการมลภาวะทางอากาศ, การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว และการจัดการน้ำเสีย พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงคนในชุมชนให้ยั่งยืนและดีขึ้น ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานยังอบอวลเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติกับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างมาก