Sustainability Acitivity

 

Social

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ลงพื้นที่จุดบริจาคโรงพยาบาลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ใช้ปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างคนไทยอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี