Sustainability Acitivity

 

Social

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อใช้งานด้านสาธารณสุขภายในจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัดตรัง โดยถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์สามารถป้องกันบุคลากรแพทย์ไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งในการปฎิบัติงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับเหตุการณ์ Covid-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี