Sustainability Acitivity

 

Social

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าจุดตรวจคัดกรอง COVID-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อ COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบกาแฟสำเร็จรูปและน้ำดื่มศรีตรังให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและประชาชนทั่วไป ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน