Sustainability Acitivity

 

Social

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสเพื่อกิจกรรมวันแรงงานสร้างสุข

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ส่งต่อความห่วงใยแก่ชาวชุมชน โดยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง พร้อมด้วยน้ำดื่มศรีตรัง ให้กับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในกิจกรรมแบ่งปันวันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนในทุกสถานการณ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน