Sustainability Acitivity

 

Social

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมต่อสู้โควิด-19 มอบถุงมือยางให้หน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้าพบนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้สวมใส่ในการช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปีที่ 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก